ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Ochrana údajů a přenos dat prostřednictvím SSL certifikátu
(Poslední aktualizace: 30. leden 2018)

Jsme si vědomi toho, že téma ochrany údajů při nakupování prostřednictvím internetu je mimořádně důležitá. Proto jsou všechny Vaše osobní údaje (adresa, zákaznické číslo, e-mailová adresa atd.) ze všech formulářů na naší stránce přenášeny zašifrované pomocí technikou SSL (Secure Socket Layer) a tím jsou chráněny před přístupem nepovolané osoby a před zneužitím cizí osobou. Vážíme si Vaší důvěry, a proto věnujeme mimořádnou pozornost a největší bezpečenostní standardy tomu, abychom chránili Vaše osobní údaje před neoprávněným použitím. Vaše objednávka a osobní údaje jsou chráněné technickými bezpečnostními systémy a dodatečnými oprávněnými metodami. Tyto platí jak pro přenos dat, tak pro jejich uchovávání na našich serverech.
Kdy ModniVeci používá a zpracovává osobní údaje?
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.
Subjektem osobních údajů jste Vy.
Pokud udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů, tento je udělen správci, kterým jsme my, tedy společnost ModneVeci s.r.o. so sídlom Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko, IČO: 47 826 452. Víme, že je pro Vás pečlivé zacházení s Vašimi osobními údaji velmi důležité. Stejně důležitá je i ochrana Vašich osobních údajů pro ModniVeci a proto dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně zákonná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést osobní údaje.
V některých případech od Vás ale takové údaje potřebujeme, a to:
při objednávce z důvodu plnění smlouvy,
při použití programu „ELITE PROGRAM"
při kontaktu s námi, pokud se na nás obrátíte, budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro vyřízení Vašeho požadavku,
při účasti v soutěžích, pokud s tímto budete souhlasit,
u vyžádání katalogu budou Vaše osobní údaje použity pouze pro zajištění odeslání,
u vyžádání/zrušení informačního zpravodaje budou Vaše osobní údaje použity za účelem zasílání obchodních sdělení a to i elektronicky,
Vaše údaje nám pomáhají individuálně vytvářet a stále zlepšovat Vaše dojmy z nakupování. Používáme jednotlivé osobní údaje pro realizaci objednávek, pro dodávání zboží, pro realizaci platby, aby se předešlo zneužití našich internetových stránek a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách, vždy však v nezbytném rozsahu pro daný účel po nezbytně nutnou dobu max. však 10 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu.
Co dělá ModniVeci s Vašimi osobními údaji?
Přesný rozsah zpracování osobních údajů, doba jejich zpracování, účel jejich zpracování a případně též další nezbytné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, budou vždy upřesněny v rámci příslušného souhlasu se zpracováním, ledaže tento souhlas dle zákona není v konkrétním případě zapotřebí.
Například pokud jste naším Zákazníkem, můžeme Vám zaslat obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků a služeb, toto však můžete kdykoliv odmítnout.
Pokud nám sdělujete Vaši e-mailovou adresu, používáme tuto výhradně k vyřízení Vašeho požadavku, například k odpovědi na Váš dotaz či Vaši žádost.
Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni používat k zasílání obchodních sdělení, včetně elektronických newsletterů jen tehdy, pokud to výslovně odsouhlasíte.
Vyplněním registračního formuláře prostřednictvím www. ModniVeci.cz, SMS zprávy souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do marketingové databáze správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, programu hodnocení Zákazníků výrobcích a jiných aktivitách, zahrnující také zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. Zároveň udělujete ModniVeci souhlas s tím, aby Vám zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.
V případě, že ke konkrétnímu zpracování udělíte souhlas, pak je vždy dobrovolný a je možno jej kdykoliv odvolat.


SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správcem je vždy společnost ModneVeci s.r.o. so sídlom Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko, IČO: 47 826 452 (také jako „ModniVeci" a „správce").
KONKRÉTNÍ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ:
a. Vyřízení objednávky a plnění smlouvy: pokud si u nás objednáte zboží, užíváme Vaše osobní údaje pouze k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží. Za tímto účelem s Vámi komunikujeme pouze při dodání, případně kdykoliv se na nás sami obrátíte. Nad rámec tohoto zpracování Vaše osobní údaje užíváme pouze tehdy, pokud nám to umožňují právní předpisy.
b. Odběratelé newsletteru: pokud nám k tomuto udělíte souhlas, zasíláme Vám personalizovaná obchodní sdělení, za tímto účelem můžeme užívat veškeré osobní údaje, které nám o sobě sdělíte, včetně Vašich nákupů a prohlížení našich newsletterů, abychom Vám zasílali pouze takové nabídky, o které máte skutečně zájem.

DOBA ZPRACOVÁNÍ:
a. Pokud si u nás objednáte zboží, Vaše osobní údaje používáme výhradně k tomuto účelu po dobu vyřízení objednávky a dále pouze po dobu dle příslušných právních předpisů nejdéle však 10 let.
b. Newsletter je zasílán po dobu neurčitou, nejdéle do Vašeho odvolání souhlasu, což můžete kdykoli učinit v každém jednotlivém obchodním sdělení a na adrese info@modneveci.sk

ROZSAH:
a. Pokud si u nás objednáte zboží, požadujeme po Vás pouze nezbytný rozsah osobních údajů potřebný k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží.
b. K zasílání newsletteru užíváme pouze Váš e-mail. Pokud nám udělíte souhlas, můžeme za účelem lepšího výběru obchodních sdělení užít i jiné osobní údaje.

ZPRACOVATELÉ:
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě pověření dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. ModniVeci pověřilo zpracováním tyto společnosti: blízká firma: J&J Holding Veľký Lipník 226, 065 33, provoz webových stránek: IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, SR, webhostingová činnost: ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Prahaga 8, Čechyská republika a IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, SR, kurýrní služba: Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, FROGMAN s.r.o. Rybníky IV 738, 760 01 Zlín, Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1, Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, DPDHL Group, zasielanie noviniek: ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Prahaga 8 online platba: GLOBAL PAYMENTS EUROPE V Olšinách 80/626 100 00 Praha 10 – Strašnice Česká republika. Slovenská sporiteľňa, a. s. stažení zásilek: FROGMAN s.r.o. Rybníky IV 738, 760 01 Zlín, Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1, FROGMAN s.r.o. Rybníky IV 738, 760 01 Zlín, Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1
INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH
Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.
Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.


UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTÍ
Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce.
Veškeré požadavky týkající se zpracování osobních údajů, případně pochybnosti o dodržování Vašich práv ze strany naší společnosti u nás můžete uplatnit na těchto kontaktech:

- na e-mailu info@modneveci.sk
nebo písemně na adrese ModneVeci s.r.o. so sídlom Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko,
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz , u kterého může subjekt osobních údajů podat stížnost.
Používá ModniVeci cookies?
ModniVeci používá cookies, které nám umožňují učinit Váš nákup co nejpříjemnější.
Co jsou to cookies a k čemu se u nás používají?
Cookies jsou textové soubory, které se při návštěvě na internetové stránce uloží na počítači uživatele.
ModniVeci používá tzv. Session-cookies, které se s uzavřením prohlížeče opět ihned vymažou. Pomocí nich získáváte např. příjemnou výhodu počtu položek v nákupním košíku a aktuální hodnotu Vašeho nákupu. Osobní údaje nejsou v těchto textových souborech obsaženy. Ostatní cookies jsou upraveny v následujícím článku.
Jsou cookies nebezpečné?

Vždy znovu se rozšiřuje fáma, že cookies mohou být pro Váš počítač velmi nebezpečné. Cookies ale v žádném případě nemohou provádět tyto činnosti:
Cookies nemohou přenášet viry.
Cookies nemohou přečíst údaje z harddisku.
Vaše e-mailová adresa se používáním cookies nezveřejní.
Nemohou být nepozorovaně odesílány žádné e-maily.
Jiné webové servery nemohou přečíst cookies.

Chcete se vzdát výhod našich cookies?

Funkce nápovědy na liště menu u většiny webových prohlížečů Vám vysvětluje, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijmout nové cookies, jak nechat Váš prohlížeč informovat, když obdržíte nový cookie nebo jak vymažete veškeré dosud obdržené cookies a jak zablokovat, abyste žádné další nedostali.
Příklad v prohlížeči Internet Explorer:
Zvolte v menu „nástroje" bod možnosti internetu
Klikněte na kartu „ochrana údajů".
Nyní můžete nastavit, zda se mají cookies přijímat, selektovat nebo odmítnout.
Pomocí „OK" Vaše nastavení potvrdíte.
Ale jen používáním našich cookies můžete plně využít některé ze zajímavých funkcí na www.modniveci.cz. Vložíte-li například do košíku zboží, přečte si náš server kód z cookies a tak si pamatuje, že zboží patří do Vašeho košíku. Navštívíte-li po Vaší cestě za nákupem na www.modniveci.cz další webové stránky a vrátíte se pak zpět na naši stránku, je Váš košík nadále naplněný. Tato služba je možná jen při používání cookies!
Doporučujeme Vám proto, abyste nechali příjem Cookies zapnutý.
Veškeré informace o cookies se rovněž dozvíte na http://www.youronlinechoices.com/cz/ , kde můžete rovněž v sekci „Vaše volby" vypnout vybrané cookies.


Máte ještě nějaké otázky?
Chcete obdržet ještě další informace o používání cookies? Pak nám prosím Vaši žádost sdělte!
Spravované údaje vygenerované prohlížením webového obchodního domu a social media stránek
Používání „cookies":Během prohlížení Webového obchodního domu jsou do počítače Zákazníka stahovány soubory v textovém formátu (dále a výše jen „cookies"). Správce dat využívá hlavně tzv. Session-cookies, které se po uzavření prohlížeče ihned smažou. Pomocí nich lze zobrazit obsah košíku při prohlížení jakékoli stránky, tady si může Zákazník přečíst, kolik zboží vložil do té doby do košíku a kolik činí souhrnně jejich aktuální cena. Tyto textové soubory neobsahují osobní data.
Kromě toho Správce dat používá i takové cookies, které jsou frekventované i během několikerého prohlížení. Ani tyto cookies neobsahují adresná data (jako například jméno Zákazníka, jeho e-mailovou adresu, atd.) nebo jiné osobní údaje, výhradně jen následující údaje: IP adresu Zákazníka. Tyto cookies garantují hlavně to, aby nabídka webového obchodního domu správce dat byla přívětivější, účinnější a bezpečnější. Díky těmto souborům je například umožněno, aby se na domovské stránce objevily informace, které budou zvlášť vyhovovat zájmům Zákazníka. Jediným cílem je, aby se nabídka co možná nejlépe přizpůsobila nárokům Zákazníka a aby prohlížení bylo co nejkomfortnější. Identifikace osoby Zákazníka není těmito cookies možná.
Přirozeně lze prohlížeč nastavit i tak, abyste cookies použité během několikerého prohlížení neukládal na pevný disk, ovšem jen s použitím cookies může Zákazník v plné míře využít jednotlivé funkce webového obchodního domu a užít si je. Například, když uloží zboží do košíku, server přečte kód cookie a tím zaznamená, že zboží patří do košíku Zákazníka. Jestliže Zákazník po prohlížení webového obchodního domu za účelem nákupu navštíví jiné webové stránky a poté se vrátí k nákupu, v košíku mu zůstane vše, co do něj do té doby vložil. Tato služba je například možná pouze povolením k používání cookies. Proto Správce dat navrhuje, aby Zákazník nechal cookies zapnuté.
Zhlédnutí a mazání cookies je obvykle kdykoli možné výběrem z nastavení webového prohlížeče, další informace lze získat pomocí funkce webového prohlížeče s názvem „Nápověda".


Použití eTrackeru:

K tomu, abychom naše webové stránky přizpůsobili očekáváním našich klientů, používáme systém sledování webu, e-tracker GmbH (www.etracker.com), pomocí kterého dochází k shromažďování a ukládání dat k marketingovým a optimalizačním účelům. Tato data používáme k vyhotovení uživatelských pod pseudonymem vedených profilů. Bez souhlasu dotyčné osoby týkajícího se této záležitosti nebudou shromážděné údaje způsobilé k tomu, aby návštěvníka webové stránky mohly individuálně identifikovat a nebudou spojeny s osobními daty nositele pseudonymu. V souvislosti s tím dojde ke zpracování a uložení IP adresy Zákazníka ve zkrácené podobě.
Máte právo se kdykoli ohradit proti shromažďování a ukládání dat s budoucí účinností na následujícím odkazu:http://www.etracker.de/privacy?et=wsxFhx


Použití Google Analytics:

Naše stránka aplikuje program Google Analytics, službu analýzy webu Google Inc. ("Google"). Stejně tak Google Analytics pracuje s cookies, s textovými soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace vygenerované pomocí cookies zachycující vaši návštěvu našich webových stránek se obvykle přesunou na server Googlu do USA a tam se ukládají. Ovšem Vaše IP adresa se přesune ve zkrácené podobě, jestliže se nalézá ve členském státě Evropské unie nebo v jiném státě, který má podepsanou dohodu o Evropském ekonomickém regionu. Jen ve zvláštních případech se přesune kompletní IP adresa do Google serveru v USA a tam dojde ke zkrácení. Google tuto informaci používá k tomu, aby vyhodnotil Vaše využití webových stránek, aby vypracoval hlášení o aktivitě stránek a aby poskytl další služby site provozovateli v souvislosti s používáním webových stránek. V rámci Google Analytics se IP adresy přeposlané z Vašeho prohlížeče nekombinují s jinými daty Googlu.
Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Dále můžete zabránit i předávání a zpracování dat Googlu o Vašem používání webových stránek vygenerovaných pomocí cookies (např. IP adresy), když si stáhnete a nainstalujete rozšířený doplněk prohlížeče (plugin) z následujícího odkazu:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Google AdWords remarketing:

Během návštěv našich stránek pošleme jeden nebo více cookies – tedy malý soubor s řadou znaků – do počítače prohlížejícího, čímž budeme moci individuálně identifikovat jeho prohlížeč. Tyto cookies zajišťuje Google, jejich využití probíhá přes systém Google Adwords. Tyto cookies posíláme do počítače klienta jen v případě prohlížení jednotlivých stránek, ukládáme tedy u těchto jen skutečnost a čas návštěvy dané stránky, jinou informaci nikoli. Vnější poskytovatelé služeb, mezi nimi Google, pomocí cookies ukládají informace, jestli uživatel již dříve navštívil webové místo inzerenta a na základě toho zobrazují vnější poskytovatelé – mezi nimi Google -uživateli inzeráty na internetových webech svých partnerů.
Uživatelé mohou zakázat cookies od Googlu na stránce Googlu sloužící k vypnutí inzerce. (To může signalizovat uživateli i to, že mohou na odhlašovací stránce Network Network Advertising Initiative zakázat cookies od vnějšího poskytovatele).


Webtracking:

Na této webové stránce používáme technologii Facebook Custom Audience. Jedná se o nástroj poskytnutý sítí Facebook, který nám umožňuje měřit a shromažďovat za použití cookies, sčítacích pixelů a podobných technologií údaje našich uživatelů, a takto efektivněji utvářet naše reklamní aktivity na Facebooku, například tím, že se příspěvky zobrazí jen návštěvníkům naší webové stránky. Přitom nejsou na Facebook předávány žádné osobní údaje. Data evidovaná pomocí této technologie jsou na Facebook odesílána výhradně v kódované podobě. Osobní údaje jednotlivých uživatelů pro nás nejsou viditelné. Další informace o této webové technologii najdete v prohlášení o ochraně dat sítě Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/. Evidenci dat prostřednictvím technologie Custom Audience můžete deaktivovat zde https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ .


Retargeting
Tato webová stránka používá na internetu technologii retargetingu. Tato technologie umožňuje cíleně oslovit reklamou ty internetové uživatele, kteří se o náš obchod a naše výrobky již zajímali. Ze studií víme, že zobrazení personalizované reklamy, která má vztah k zájmu, je pro uživatele internetu zajímavější než reklama, jež takový osobní vztah nemá. Zobrazení reklamních prostředků je při retargetingu prováděno na bázi analýzy předchozího chování uživatele, která je založená na cookie. I v tomto případě samozřejmě nejsou ukládány žádné osobní údaje a stejně tak samozřejmě je technologie retargetingu využívána s dodržováním platných zákonných ustanovení o ochraně dat.
Prosíme, vezměte toto na vědomí: Zde máte možnost zakázat zobrazování Social Plug-in. Tím se nastaví cookie, který pak trvale brání přenosu dat na Facebook a Google, ledaže byste tento cookie ve svém prohlížeči cíleně odstranili pomocí funkce „Odstranit všechny cookies". Zákaz je možné kdykoliv opakovat.

Integrace v sociálních pluginech
Na www.modniveci.cz jsou používány sociální pluginy Facebooku, Google a Pinterestu, které mají on-line obchod více personalizovat. K tomu používáme tlačítko „LIKE" (známé i jako tlačítko „To se mi líbí"), tlačítko „Google +1" a tlačítko Pinterestu „Pin-It". Jedná se o nabídky americké firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).


Když navštívíte stránku www.modniveci.cz, která obsahuje takovýto plugin, dojde k vytvoření přímého spojení s Facebookem a Google+. Jste-li přihlášení na Facebooku nebo Google, může být návštěva přiřazena k vašemu účtu na Facebooku, resp. Google+. Pokud provádíte interakci s pluginem, například stisknete tlačítko „To se mi líbí" nebo zanecháte komentář, odešle váš prohlížeč příslušnou informaci přímo na Facebook a tam ji uloží. Odhlášení z Facebooku, resp. Google+, zabrání přiřazení údajů k vašemu příslušnému profilu. O používání vašich údajů podle souhlasu provádějí příslušné firmy na svých internetových stránkách (Facebook Upozornění na ochranu dat, Google Prohlášení o ochraně dat, Pinterest Privacy Policy) podrobné údaje, týkající se druhu, účelu a dalšího zpracování vašich dat. Zde najdete také další informace o svých právech a možnostech nastavení na ochranu svého soukromí i o možnosti odvolání.


Ochrana osobních údajů během live chatu

Tato webová stránka používá smartsupp.com, live chat Softwer společnosti smartsupp. Smartsupp využívá Cookies, textové soubory, které ukládá do Vašeho PC a které umožňují osobní rozhovor ve formě chatu v reálném čase. Pro použití live chatu je třeba vyplnit email a jméno. Tyto osobní údaje slouží pouze na dobu odpovědi pro zákazníka. Případně pro off-line odpovědi. Shromažďovány budou jen po dobu komunikace se zákazníkem

Tato stránka používá cookies. Vice info

Přihlášení