Menu

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(Platné od 25. května 2018)
 

V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679; dále jen GDPR) společnost ModneVeci s.r.o. se sídlem Velký Lipník 226, 065 33, Slovensko, IČO: 47 826 452 poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů v rámci internetového obchodu modniveci.cz (dále jen internetový obchod), který tato společnost provozuje.

Prosíme vás, abyste si pozorně přečetli tyto informace, abyste se seznámili se způsobem zpracování vašich osobních údajů.

Používáním příslušného internetového obchodu prohlašujete, že jste starší 16 let svého života. Osoba mladší 16 let se v internetovém obchodním domě nemůže zaregistrovat, nakoupit, přihlásit se k odběru newsletteru vzhledem k tomu, že ve smyslu článku 8 odstavce 1 Nařízení GDPR k platnosti jejího právního vyhlášení obsahujícího souhlas se zpracováním osobních údajů se vyžaduje schválení ze strany zákonného zástupce. Provozovatel nemá možnost kontrolovat věk a oprávněnost osoby poskytující souhlas a proto dotyčná osoba zaručuje, že jí poskytnuté údaje jsou pravdivé. Za pravdivost poskytnutých údajů odpovídá dotyčná osoba.

Provozovatel informuje dotyčnou osobu, že funkce internetového obchodu, evidování a splnění objednávek je možné pouze v případě, že dotyčná osoba poskytne své údaje Provozovateli a souhlasí i se zpracováním jejích osobních údajů.

1.   Provozovatel

ModniVeci s.r.o.
sídlo: Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko
Kontakt: ModniVeci s.r.o Veľký Lipník 226, 065 33
IČO: 47 826 452
DIČ: 2024106106
Telefon: +421 917 917 801
E-mail: info@modneveci.sk

(dále jen Provozovatel)

S osobními údaji zpracovávanými Provozovatelem mohou seznámit zaměstnanci Provozovatele v míře nezbytné k dosažení cíle zpracování osobních údajů stanovené v bodě 2.

2.   Právní základ, cíl, doba zpracování osobních údajů a okruh zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje na následujícím právním základě, z uvedených cílů a po stanovenou dobu:

Druhy zpracování osobních údajů Právní základ zpracování osobních údajů Okruh zpracovávaných osobních údajů Cíl zpracování osobních údajů Doba zpracování osobních údajů
Správa osobních údajů týkající se registrovaného uživatele Souhlas dotčené osoby (článek 6 odstavec 1 bod a) nařízení GDPR)
 • Jméno
 • Adresa bydliště (nepovinné)
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo (není povinné)
 • Datum narození
 • Správa uživatelského účtu
 • Zabezpečení možnosti prohlížení údajů z objednávek a faktur
 • Správa "Oblíbených"
Teprve po žádost dotyčné osoby o vymazání osobních údajů
Zpracování osobních údajů vztahující se na registrovaného uživatele při nakupování Potřebné ke splnění smlouvy (článek 6 odstavec 1, bod b) Nařízení GDPR)
 • Jméno
 • Adresa bydliště
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Vybavení objednávek
 • Zaslání potvrzení objednávky
 • Komunikace spojená s vybavením objednávky
Po dobu 5 let od vyřízení objednávky (do uplynutí promlčecí lhůty ve smyslu občanského zákoníku)
Zpracování fakturačních údajů Splnění zákonných povinností týkajících se provozovatele (článek 6 odstavec 1, bod b) Nařízení GDPR)
 • Jméno
 • Adresa bydliště
Fakturování protihodnoty zboží a služeb Po dobu stanovenou v zákoně o účetnictví, tj po dobu 10 let
Odeslání newsletteru, SMS zprávy a SMS reklamní nabídky Souhlas dotčené osoby (článek 6 odstavec 1 bod a) nařízení GDPR)
 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa bydliště (spravujeme pouze osobní údaj odpovídající zvolenému způsobu)
Zasílání reklamních nabídek elektronickou a / nebo poštovní formou Teprve po žádost dotyčné osoby o vymazání osobních údajů
Navázání online kontaktu ze strany dotčené osoby Souhlas dotčené osoby (článek 6 odstavec 1 bod a) nařízení GDPR)
 • E-mailová adresa
 • Jméno (nepovinné)
 • Adresa bydliště (nepovinné)
 • Zákaznické číslo (nepovinné)
Zodpovězení otázek položených na příslušné internetové stránce ze strany zákaznického servisu Teprve po žádost dotyčné osoby o vymazání osobních údajů
Zaznamenávání telefonických zjišťování (navázání kontaktu ze strany dotčené osoby) Souhlas dotčené osoby (článek 6 odstavec 1 bod a) nařízení GDPR) Zvuková nahrávka
 • Zaznamenávání údajů objednávky
 • Zaznamenávání zákaznických stížností
Po dobu 5 let od vyřízení objednávky (do uplynutí promlčecí lhůty ve smyslu občanského zákoníku)
Hodnocení produktů na internetové stránce Souhlas dotčené osoby (článek 6 odstavec 1 bod a) nařízení GDPR) Křestní jméno nebo přezdívka Zobrazení hodnocení poskytnutých na produkty na internetové stránce Teprve po žádost dotyčné osoby o vymazání osobních údajů
Potenciální zákazníci žádající o informace o produktu, který momentálně není skladem Souhlas dotčené osoby (článek 6 odstavec 1 bod a) nařízení GDPR)
 • E-mailová adresa
Informování potenciálního zákazníka na jeho žádost, pokud je produkt, který momentálně není dostupný, opět k dispozici Po dobu 5 let od odeslání informací


Bez poskytnutí povinných údajůProvozovatel nemůže poskytnout službu, o poskytnutí níž požádala Dotyčná osoba, to znamená nemůže vytvořit a spravovat Uživatelský účet, případně vyřídit objednávku.

Pro účely zasílání reklamních zásilek a nabídek Provozovatel zpracovává osobní údaje v případě výslovného souhlasu dotčené osoby poskytnutého speciálně pro tento účel ve smyslu ustanovení zákona číslo XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti. Použitím linku nacházejícího se v newsletteru nebo prostřednictvím kontaktů na Provozovatele uvedených v bodě 1 může dotyčná osoba kdykoliv zakázat,aby jí v budoucnu Provozovatel posílal reklamní zásilky.

Provozovatel provozuje i telefonický zákaznický servis (Call center).Při voláních do Call centra se rozhovory zaznamenávají k tomu, aby objednávka, případně jiné prohlášení podané během hovoru, mohli být zdokumentováno, respektive aby se daly zrekonstruovat při případném sporu.
Dotyčná osoba zahájením hovoru a pokračováním v hovoru souhlasí, aby po seznámení se s poučením uvedeným v těchto informacích Provozovatel zaznamenal telefonický hovor se zákaznickým servisem.
Při zahájení rozhovoru Provozovatel informuje dotčenou osobu o tom, že hovor bude zaznamenán a poskytne krátké informace o zpracování osobních údajů v zájmu toho, aby se dotyčná osoba mohla rozhodnout, zda souhlasí se zaznamenáváním hovoru. Call Center poskytne informace dotyčné osobě io dostupnosti těchto informací na webové stránce, jakož io identifikačním čísle hovoru, což je telefonní číslo volajícího s předvolbou a čas volání (rok, měsíc, den, hodina, minuta).
Pokud Dotyčná osoba nesouhlasí se zaznamenáváním může hovor přerušit a kontaktovat Provozovatele poštou nebo mailem.

Zákaznické hodnocení:Dotyčná osoba má možnost v rámci internetového obchodu hodnotit produkty a služby. Zasláním hodnocení dotyčná osoba souhlasí s tím, aby Provozovatel zveřejnil její hodnocení v internetovém obchodě, v inzercích jeho produktů nebo společnosti, respektive v rámci předložení nabídky (iv editované podobě) nebo případně ho vymazal. Provozovatel může volně nakládat se zaslaným hodnocením a dotyčná osoba to bere na vědomí zasláním hodnocení.

Dotyčná osoba může svůj souhlas se zprávou osobních údajů kdykoliv odvolat, na kterémkoli z kontaktů Správce osobních údajů uvedených v bodě č. 1.

3.   Zprostředkovatelé

Správce údajů spravuje osobní údaje v zájmu evidence objednávek, plnění smluv, provozu webové stránky a odesílání reklamních nabídek,, respektive dodržování předpisů zákona o účetnictví postoupit osobní údaje následujícím zprostředkovatelem.
Zprostředkovatelé vykonávají zpracování osobních údajů podle pokynů Provozovatele, nemohou přijmout zásadní rozhodnutí týkající se zpracování osobních údajů, osobní údaje, o kterých se dozvěděli, mohou zpracovávat výhradně na základě pokynů Provozovatele, pro vlastní účely nemohou provádět žádné zpracovávání osobních údajů a dále jsou povinni ukládat, uchovávat a vymazat osobní údaje na základě pokynů Provozovatele. Při zpracovávání osobních údajů se mohou s těmito osobními údaji seznámit zaměstnanci zprostředkovatele.

Global Payments Europe, s.r.o.Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republikaOn-line platba kartouLen v případě platby kartou: [jméno, údaje platební karty,
Jméno zprostředkovatele Adresa zprostředkovatele Činnost zprostředkovatele Zpracováváním dotčené osobní údaje
ACTIVE 24, s.r.o. Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Provozování Aplikace na posílání newsletterů Pouze v případě osob přihlášených k odběru newsletteru jméno, e-mailová adresa
IRISOFT, s.r.o. Pod Juhom 6477, Trenčín Provoz internetové stránky Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, IP adresa
ACTIVE 24, s.r.o. Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Činnost webhostingu Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, IP adresa
Slovak Parcel Service s. r. o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji Kurýrní služba Jen v případě nákupu: jméno, adresa, telefonní číslo
FROGMAN s.r.o. Rybníky IV 738, 760 01 Zlín Kurýrní služba a poštovní služba Jen v případě nákupu: jméno, adresa, telefonní číslo
Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 Kurýrní služba a poštovní služba Jen v případě nákupu: jméno, adresa, telefonní číslo
Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Poštovní služba Jen v případě nákupu: jméno, adresa, telefonní číslo
PPL CZ s.r.o. K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany Kurýrní služba a poštovní služba Jen v případě nákupu: jméno, adresa, telefonní číslo
ModneVeci s.r.o. Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko Skladová evidence a logistika, údaje o balíku Pouze v případě nákupu a oznámení o zásobách: zákaznický kód, jméno, adresa, telefonní číslo
J&J Holding s.r.o. Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko Skladová evidence a logistika, údaje o balíku Pouze v případě nákupu a oznámení o zásobách: zákaznický kód, jméno, adresa, telefonní číslo
ModneVeci s.r.o. Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko IT služby, správa evidence zákazníků a objednávek jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, zákaznický kód
Google 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA Používání Analytics a Remarketing IP adresa
Facebook Menlo Park, Kalifornia, USA Používání Analytics a Remarketing IP adresa
 

4.   Předávání osobních údajů

Provozovatel nepostoupí osobní údaje třetí osobě.

5.   Profilování

Provozovatel informuje dotyčnou osobu, že v souvislosti s osobami přihlášenými k odběru newsletteru provádí profilování. V rámci profilování prostřednictvím technické operace určuje, zda osoba přihlášena k odběru newsletteru navštívila Internetový obchod, respektive zda nakoupila a na základě této informace posílá v budoucnu newsletter, katalog nebo SMS zprávu podle okruhu zájmu dané osoby. Tato činnost se provádí v zájmu zajištění lepšího uživatelského zážitku a z pohledu dotyčné osoby kromě nabídky produktů a akcií nepředstavuje pro ni žádné jiné následky.

6.   Zpracování osobních údajů technického charakteru v souvislosti s používáním a fungováním Internetového obchodu

Během návštěvy internetového obchodu se do počítače kupujícího uloženy textové soubory (dále: cookies). Provozovatel používá hlavně tzv. session cookies, které se po zavření prohlížeče ihned vymažou. Pomocí těchto se například dá zobrazit obsah košíku během prohlížení jakékoli stránky, Kupující si zde může přečíst kolik zboží přidal do košíku a jaká je jejich aktuální celková cena. Tyto textové soubory neobsahují osobní údaje. Kromě toho Provozovatel používá i takové cookies, které jsou použitelné při více návštěvách. Tyto cookies obsahují výhradně IP adresu kupujícího. Na základě těchto cookies je nabídka internetového obchodu správce souborů více přátelštější, účinnější a bezpečnější. Díky těmto souborům je možné například to, že na webové stránce se objevují ty informace, které vyhovují zájmům kupujícího. Cílem užívání cookies je, aby se nabídka co nejlépe přizpůsobila požadavkům kupujícího a aby prohlížení bylo co nejpohodlnější. Identifikace osoby kupujícího prostřednictvím těchto cookies není možná.

Samozřejmě, prohlížeč lze nastavit i tak, aby cookies používané během několika návštěv neuložil na pevný disk. Avšak jednotlivé funkce Internetového obchodu může Kupující využívat pouze při používání cookies. Například, pokud vložíte zboží do košíku, server přečte kód cookies a takto si zapamatuje, že zboží spadá do košíku Kupujícího. Pokud Zákazník po Internetovém obchodě navštíví další webové stránky a pak se vrátí k nákupu, v košíku zůstane všechno, co bylo předtím přidáno. Tato služba je možná pouze při povolení užívání cookies. Proto Správce souborů navrhuje, aby Kupující nechal zapnuté cookies.
Prohlížení a odstranění cookies je kdykoliv možné prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče, o tom získáte další informace z nabídky prohlížeče "Nápověda".

Dotyčná osoba používáním Internetového obchodu souhlasím se zaznamenáváním, uchováním a zpracováním cookies způsobem a pro účely stanovené v tomto bodě.

Internetový obchod používá následující cookies:

Název cookie Účel Jak dlouho uchovává údaje? Typ cookie
_ga, _gid, _gat Informace o tom, ze kterého marketingového kanálu přišel Kupující do internetového obchodu (statistický cíl) 12 měsíců Trvalo
fontsloaded Informace o použitém typu písma na webu 12 měsíců Trvalo
ssup.vid Informace o vaší IP za účelem komunikace přes Chat Do zavření prohlížeče Session cookie
_atuvc Informace pro sociálně sítě službou AddThis Do zavření prohlížeče Session cookie
SL_C cokies Informace o vašich údajů pro účely měření konverze a směrování po webu Do zavření prohlížeče Session cookie


Internetový obchod používá program Google Google Analytics, službu internetové analýzy společnosti Google Inc. ( "Google"). Google Analytics funguje stejně na bázi cookies, a sice textových souborů, které se archivují v počítači dotyčné osoby a umožní analýzu užívání Internetového obchodu. Informace vytvořené prostřednictvím cookies a prostřednictvím využívání této stránky ze strany návštěvníka Internetového obchodu se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se také archivují. Nicméně IP adresa dotčené osoby přejde v předem zkrácené formě v případě, že se nachází v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních zemích Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech prochází celá IP adresa na Google server nacházející se v USA, kde pak dochází k jejímu zkrácení. Google díky těmto informacím vyhodnocuje používání Internetového obchodu ze strany dotyčné osoby, aby vyhotovil oznámení o aktivitách a aby poskytoval další služby provozovateli Internetového obchodu ohledně používání webové stránky. Přeposlaná IP adresa z prohlížeče dotyčné osoby není kombinovaná v rámci Google Analytics s jinými údaji Google. Správným nastavením prohlížeče může dotyčná osoba zabránit ukládání cookies. Přeposílání a zpracovávání dat (včetně IP adresy) vytvořených prostřednictvím cookies a prostřednictvím Vašeho používání internetové stránky můžete předejít tak, že si stáhnete a nainstalujete tento pomocný program (plugin) z následující stránky:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Další informace o zpracování osobních údajů ze strany Google v souvislosti se službou Analytics najdete zde:
http://www.google.com/analytics

Dokument s názvem "Jak Google použije údaje, pokud Vy používáte stránky nebo aplikaci našeho partnera" je dostupný prostřednictvím následujícího odkazu:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Google AdWords remarketing:Během návštěv Internetového obchodu internetová stránka posílá na počítač návštěvníka internetové stránky jeden nebo více cookies, pomocí kterého (kterých) bude možné identifikovat jeho prohlížeč. Tyto cookies jsou zabezpečeny přes Google, jejich využívání probíhá prostřednictvím systému Google Adwords. Tyto cookies internetová stránka posílá na počítač návštěvníka až po návštěvě jednotlivých podstránek, takže v těchto archivujeme pouze skutečnost a čas návštěvy podstránky, ale žádné další informace. Google pomocí těchto cookies archivuje, pokud již dotyčná osoba předtím navštívila webovou stránku inzerenta, přičemž na základě toho jí zveřejňují inzeráty na internetových stránkách externích dodavatelů - mezi nimiž je i Google. Cookies z Google mohou uživatelé zakázat na stránce sloužící k vypnutí Google oznámení. (Toto může pro uživatele naznačovat i to, že na stránce Network Advertising Initiative mohou zakázat i cookies externích dodavatelů.)
http://www.google.com/ads/preferences/

Google nikdy nespojuje IP adresu dotčené osoby s dalšími údaji, které o ní uchovává. IP adresa dotyčné osoby se ukládá anonymním způsobem a proto se nemůže propojit s jejím osobními údaji.

Technológie Retargeting: Internetový obchod používá technologii retargeting. Provozovateli to umožňuje, aby cíleným způsobem reklamami oslovil každého uživatele internetu, který se již zajímal o produkty Internetového obchodu. Ze studií je známo, že na míru šitá reklama založená na zájmu, je pro uživatele mnohem zajímavější než reklama, která nedisponuje takovými osobními souvislostmi. Vložení reklamních prostředků v případě retargeting je založeno na cookies a dochází k němu na základě analýzy předchozího chování uživatele. Samozřejmě zde se neuchovávají osobní údaje a používání technologie retargeting se rovněž provádí na základě zohlednění platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Facebook Custom Audience (Specifické publikum): nástroj poskytnutý ze strany Facebooku umožňuje Provozovateli, aby používáním tzv. cookies, webových signálů (web beacon) a podobných technologií prozkoumal a sbíral uživatelská data a takovýmto způsobem zefektivnil reklamní činnost vykonávanou na Facebooku například tím, že některé položky jsou dostupné pouze pro návštěvníky Internetového obchodu. Prostřednictvím této funkce budou zaznamenány údaje předány Facebooku pouze v přejmenovaném stavu. Osobní údaje jednotlivých uživatelů dostupné na Facebooku nejsou dostupné pro nás. Další informace související s touto internetovou funkcí najdete v prohlášení Facebooku o ochraně osobních údajů:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Zaznamenávání dat prostřednictvím funkce Facebook custom audience můžete vypnout zde:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Provozovatel upozorňuje Danou osobu, žeZde může zakázat zobrazení pluginů ze sociálních sítí. V takovém případě se nastaví cookie, který zabrání postoupení údajů Facebooku, ledaže Dotyčná osoba ve svém prohlížeči tento cookie cíleně vymaže prostřednictvím funkce "Smazat všechny cookies". Zákaz můžete kdykoliv opakovat.

Social Plug-iny (Doplňky sociálních sítí):V zájmu vytvoření osobnějšího charakteru Internetového obchodu využíváme pluginy (doplňky) sociálních sítí jako Facebook, Google. V zájmu toho Internetový obchod používá tlačítko "LIKE" (Líbí se mi), tlačítko "Google +1" a které dávají k dispozici společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).
Pokud Dotyčná osoba zavítá na stránku Internetového obchodu, která má takové doplňky, doplněk vytvoří přímo kontakt s Facebookem a Google+. Pokud je návštěvník přihlášen přes Facebook nebo Google, mohou přiřadit návštěvu Dotyčná osoby k jejímu účtu na Facebooku nebo na Google+. Pokud Dotyčná osoba používá doplňky, například klikne na tlačítko "Líbí se mi", nebo napíše příspěvek, její prohlížeč přímo předá informace Facebooku, kde se tyto informace uloží. Odhlášení z Facebooku, respektive Google+ zabrání přiřazení údajů k profilu návštěvníka. Tyto společnosti na svých internetových stránkách poskytují podrobné informace o povaze a účelu zpracování osobních údajů Dotyčná osoby po poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto údajů i o dalším zpracovávání těchto údajů.(Informace Facebooku o zpracovávání osobních údajů, Prohlášení Google o zpracovávání osobních údajů) Na stejném místě najdete i informace týkající se práv Dotyčná osoby, nastavení na ochranu jejího soukromí a na uplatnění jejího práva vznést námitky.

Nahrávání obrazovky pracovní plochyZa účelem zlepšení uživatelského zážitku webu


Dotyčná osoba může nastavením svého prohlížeče zakázat používání cookies,ale v takovém případě nemůže využívat všechny funkce Internetového obchodu.
Zakázání cookies v jednotlivých internetových prohlížečíchmůžete provést následujícími způsoby:

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari:
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

7.   Práva dotyčné osoby, opravné prostředky

Právo přístupu:Dotyčná osoba je oprávněna k tomu, aby od Provozovatele vyžádala informace o tom, zda u Provozovatele dochází ke zpracování jejích osobních údajů. Subjekt údajů má právo přístupu k jejím osobním údajům zpracovaným Provozovatelem. Subjekt údajů má dále právo na přístup ik těm informacím, které obsahují tyto informace o zpracování osobních údajů.

Právo na opravu: Dotyčná osoba má právo na to, aby od Provozovatele bez zbytečného odkladu žádala opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se na ni vztahují.

Právo na výmaz ("zapomnění"): Dotyčná osoba je oprávněna požadovat od provozovatele, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se na ni vztahují. V případě žádosti o výmaz Provozovatel posoudí, jaký je přesný právní základ zpracování osobních údajů (ať má na to kromě souhlasu i jiný právní základ) a pokud jsou splněny podmínky výmazu, vymaže údaje. V případě výmazu se Provozovatel postará o to, aby tyto údaje vymazaly všichni, ke kterým se tyto údaje prostřednictvím Provozovatele dostali.

Právo na omezení: Dotyčná osoba má právo na to, aby žádala o omezení zpracování osobních údajů, pokud zpochybňuje přesnost zpracování osobních údajů, zpochybňuje výmazu osobních údajů při jejich nezákonném zpracovávání, provozovatel již nepotřebuje příslušné údaje, ale dotyčná osoba je požaduje v zájmu uplatnění práva nebo dotyčná osoba podala námitky proti zpracovávání osobních údajů. O zrušení omezení Provozovatel předem informuje dotčenou osobu. Provozovatel informuje každého příjemce o omezení, jimž byly osobní údaje poskytnuty.

Právo na přenositelnost údajů:Dotyčná osoba má právo na to, aby dostala informace týkající se její osoby ve vhodně rozvržené, v širokém okruhu používaném, strojově čitelném formátu, aby tyto údaje předala jinému provozovateli (nebo jejich dala postoupit provozovatelem, pokud je to technicky proveditelné). Toto právo přísluší Provozovateli v tom případě, pokud je zpracovávání osobních údajů založené na souhlasu nebo na smlouvě a ke zpracovávání osobních údajů dochází automatizovaným způsobem.

Právo vznést namítku: Dotyčná osoba má právo na to, aby z důvodů souvisejících s její vlastní situací podala námitky proti zpracování osobních údajů, pokud je to nutné k provedení úkolů ve veřejném zájmu nebo v rámci veřejné moci přenesené na Provozovatele, nebo pokud právním základem pro zpracování údajů je oprávněn zájem Provozovatele nebo třetí strany. Dotyčná osoba může kdykoli podat námitku v souvislosti s činností přímého marketingu (Zasílání reklamních nabídek) a profilovaným Provozovatele.

Provozovatel v nejkratším termínu ode dne podání žádosti (bez zbytečného odkladu), maximálně však do 30 dnů,v písemné formě poskytne informace v souvislosti s žádostí dotčené osoby v tomto směru, respektive v případě zrušení souhlasu vymaže příslušné údaje. V případě opravy nebo výmazu Provozovatel informuje každého příjemce, kterému poskytli tyto údaje.
Pokud Provozovatel nemůže vyhovět žádosti dotčené osoby, informuje o tom dotčenou osobu do 30 dní.

Provozovatel informuje dotčené osoby, pokud zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů provedeného na základě souhlasu před zrušením tohoto souhlasu.

Dotyčná osoba si může uplatnit svá práva související se zpracováním osobních údajů na kontaktech Provozovatele stanovených v bodě 1

8.   Bezpečnost osobních údajů

Provozovatel uskutečňuje zpracovávání osobních údajů tak, aby při tom zajistil ochranu soukromé sféry dotčených osob. Provozovatel chrání osobní údaje řešeními informační technologie, které jsou nejvhodnější dle aktuálního stavu technologie, především chrání před neoprávněným přístupem, změnou, postoupením, zveřejněním, výmazem nebo zničením, respektive náhodným zničením a poškozením a také před nemožností přístupu k údajům z důvodu změny aplikované techniky.
Uživatelský účet, který si dotyčná osoba vytvoří během registrace je chráněn heslem zadaným dotyčnou osobou.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany osobních údajů

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat