Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP")
internetového obchodu www.modniveci.cz

Úvodní ustanovení

Tyto VOP upravují komplexně práva a povinnosti smluvních stran, včetně všech podmínek postupu při sjednávání kupní smlouvy sjednávané na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží za podmínek uvedených v těchto VOP, jakož i následná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze sjednané kupní smlouvy.

Tyto VOP jsou plně v souladu s právními předpisy upravujícími práva spotřebitelů, tj. zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění, a s dalšími obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

Článek 1. Definice pojmů

Prodávající - osoba, která prostřednictvím webových stránek www.modniveci.cz nabízí k prodeji dostupné zboží za kupní cenu za podmínek uvedených v těchto VOP.

ModneVeci s.r.o.

065 33 Veľký Lipník 362

IČO: 47 826 452

DIC: 2024106106

DPH: SK2024106106

e-mail: info@modneveci.sk

tel.: +421 917 917 801

Kupující - osoba, která učinila závaznou objednávku zboží v internetovém obchodě na internetových stránkách www.modniveci.cz.

Zboží - jakékoli výrobky, které si Kupující může objednat jako zboží v internetovém obchodě na webových stránkách www.modniveci.cz.

internetový obchod - obchod, ve kterém může kupující "na dálku" učinit závaznou objednávku zboží prostřednictvím internetových stránek www.modniveci.cz.

objednávka - proces, při kterém si kupující vybírá zboží, které má závazný zájem zakoupit, způsob dodání a při kterém se seznamuje s platebními a dalšími podmínkami vyplývajícími ze závazné objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu.

Podání závazné objednávky - projev vůle kupujícího uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem má být zboží v internetovém obchodě, a to prostřednictvím internetového obchodu nebo zasláním e-mailu prodávajícímu.

kupní cena - kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce za zboží způsobem uvedeným v čl. 4 těchto VOP.

Smlouva - právní úkon sjednaný mezi Kupujícím v důsledku učinění závazné objednávky v internetovém obchodě a Prodávajícím v důsledku přijetí objednávky Kupujícím.

dodání - závazek Prodávajícího zajistit dodání zboží Kupujícímu na adresu uvedenou Kupujícím při objednání zboží za podmínek uvedených v článku 3 těchto VOP.

osobní údaje - prodávající zpracovává pravdivé osobní údaje poskytnuté kupujícím, tj. titul, jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození způsobem uvedeným v čl. 12 těchto VOP.

Škoda - jakékoliv zmenšení majetku Prodávajícího v důsledku poskytnutí nepravdivých osobních údajů Kupujícím nebo v důsledku porušení povinností Kupujícího uvedených v těchto VOP.

Odstoupení od Smlouvy - oprávněné či neoprávněné odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího nebo Prodávajícího za podmínek uvedených v čl. 7 těchto VOP.

Článek 2. Postup při objednávání zboží

2.1. Kupující je oprávněn učinit závaznou objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu nebo poštou.

2.2. V případě zájmu o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu je Kupující povinen vyplnit objednávkový formulář. Před vyplněním objednávky je Kupující povinen přidat zboží, o jehož koupi má zájem, do nákupního košíku. Kupující je povinen se důkladně seznámit s obsahem nákupního košíku v internetovém obchodě dříve, než se rozhodne vyplnit závaznou objednávku. Kupující je rovněž povinen vyplnit objednávku pravdivými údaji, jinak nese odpovědnost dle těchto VOP.

2.3. V případě zájmu o koupi zboží prostřednictvím e-mailu je kupující povinen specifikovat zboží, o které má zájem, a zároveň v e-mailu zaslat své osobní údaje, a to jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, případně adresu, na kterou chce zboží doručit, a telefonní číslo. Kupující je povinen se důkladně seznámit s informacemi týkajícími se zboží, o které má v internetovém obchodě zájem, dříve než se rozhodne zaslat závaznou objednávku e-mailem. Kupující je rovněž povinen zaslat e-mail se závaznou objednávkou s pravdivými údaji, jinak nese odpovědnost dle těchto VOP.

Článek 3. Doručování zboží

3.1. Kupující je oprávněn vybrat si z níže uvedených způsobů doručení a je povinen zaplatit poplatek za zvolený způsob doručení, který je zahrnut v kupní ceně.

3.2. Cena doručení i cena platby je vždy aktuální na dostupném odkazu: https://www.modniveci.cz/faq/doprava-cennik

3.3. Doprava kurýrem UPS na území České republiky s dodáním do 2 pracovních dní od expedice z našeho skladu

3.4. Osobní odběr je zdarma, který je možný v době od 7:30 do 15:00 hodin po vzájemné telefonické dohodě, a to pouze po zaplacení kupní ceny. Platbu lze provést bankovním převodem nebo vkladem na náš účet.

3.5. Pokud kupující objedná zboží a obdrží od prodávajícího dárek (slevu) na poštovné a balné, bere kupující na vědomí, že v případě snížení (vrácení) kupní ceny zboží je povinen vrátit dárek spolu se zbožím - tj. sníženou cenu za poštovné a balné.

3.6. V případě zájmu o dodání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +421 905 267 650 nebo na e-mailové adrese info@modneveci.sk.

3.7. Prodávající je povinen spolu se zbožím doručit kupujícímu fakturu (daňový doklad), která slouží zároveň jako záruční list.

3.8. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky bezprostředně po převzetí zboží. V případě, že je kupujícímu nedopatřením zasláno poškozené zboží nebo dojde k poškození zboží při dodání, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu.

3.9. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že nebude přijímat žádné zpětné zásilky Prodávajícímu na dobírku a nebude je akceptovat, a Kupující se zavazuje nezasílat Prodávajícímu zboží na dobírku a Kupující bere na vědomí, že případná škoda vzniklá porušením tohoto zákazu bude připočtena ke škodě Kupujícího.

Článek 4. Kupní cena

4.1. Kupující souhlasí s kupní cenou zboží uvedenou v internetovém obchodě nebo v závazné objednávce a s poplatkem za doručení dle volby kupujícího.

4.2. Kupní cena uvedená v internetovém obchodě je konečná.

4.3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za zboží předem na účet nebo platbou na dobírku

Článek 5. Vybavení objednávky

5.1. Téměř všechny produkty nabízené v internetovém obchodě jsou ve skladu prodávajícího, takže při objednávání u prodávajícího neztrácíte čas. Zboží, které je skladem a je objednáno do 12:00, je odesláno ještě týž den.

5.2. V případě víkendu prodávající expeduje zboží, které je skladem, první pracovní den po víkendu.

5.3. Pokud je třeba zboží objednat u výrobce, vyřídí prodávající objednávku do 7 až 8 pracovních dnů. V případě prodloužení této lhůty nebo změny objednávky je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky.

5.4. Prodávající bude kupujícího informovat o stavu objednávky prostřednictvím e-mailu. Pokud Kupující obdrží e-mail s textem "Stav Vaší objednávky: EXPEDOVÁNO, můžete zásilku očekávat za 1-3 pracovní dny - v závislosti na zvoleném způsobu dopravy. Pokud zásilka v této lhůtě nedorazí, zkontrolujte si to prosím na své poště (stává se, že se "ztratí" podací lístek s oznámením), v případě doručení kurýrní službou se prosím obraťte na pobočku kurýrní služby SPS. Připravte si sledovací číslo zásilky.

5.5. Může se stát, že e-mail s potvrzením objednávky nebo oznámením o stavu objednávky k vám nedorazí z důvodu nastavení filtru spamu vašeho poskytovatele e-mailových služeb. V takovém případě doporučujeme zkontrolovat stav objednávky telefonicky na čísle +421 905 267 650 nebo e-mailem na adrese info@modneveci.sk.

5.6. V případě, že si kupující objedná zboží nebo výrobek, který je vyroben přímo na zakázku, není kupující oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu článku 7 těchto VOP.

5.7. Zbožím nebo výrobkem, který je vyroben přímo na míru, se rozumí buď zboží nebo výrobek uvedený v bodě 5.8 článku 5 těchto VOP, zboží nebo výrobek označený v internetovém obchodě jako zboží nebo výrobek vyrobený přímo na míru nebo zboží.

5.8. Zboží nebo výrobky, které se vyrábějí na zakázku, jsou dřevěné kříže, pánské boty na zakázku, dámské boty, košile, šaty, sukně, kalhoty a jiné oděvy Versabe, pantofle na zakázku, například velikosti 47, 48 a 49, duchovní košile a trička, bundy a vesty z pravé kůže a kožešiny a jiné výrobky na zakázku.

5.9. Pokud se platba kartou při zadávání objednávky NEZAPLATÍ, objednávka se nezaplatí. Automaticky změníme způsob platby na dobírku, kdy objednávku zaplatíte hotově nebo kartou přímo u kurýra. Pokud si přejete změnit způsob platby na bankovní převod, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle +421 917 917 801, ale napište nám na e-mail info@modneveci.sk do 2 hodin od odeslání objednávky. Děkujeme za pochopení.

5.10. V případě zjištění skutečnosti (zadané míry postavy kupujícího při vytváření objednávky), že oblečení šité konfekčním způsobem nebude kupujícímu vyhovovat a prodávající může takové oblečení ušít, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti informovat e-mailem nebo telefonicky. V případě dodatečného souhlasu kupujícího se šitím na míru se takový výrobek dále řídí bodem 5.7. V případě, že kupující po výzvě prodávajícího šití na míru odmítne, má kupující právo objednávku zrušit, neboť před uzavřením kupní smlouvy uzavřené na dálku nebylo zřejmé, že šití na míru bude nutné. Odmítnutí nebo odstoupení od smlouvy není možné v případě, že kupující již krejčovství po dodatečné výzvě přijal a chce od smlouvy odstoupit v průběhu šití, dopravy nebo po dodání zboží, neboť byl požádán o dodatečný souhlas, který potvrdil a řádně odsouhlasil.

Článek 6. Storno - zrušení objednávky

6.1. Kupující je oprávněn zrušit objednávku ihned po jejím doručení, nejpozději však do 2 týdnů ode dne doručení objednávky, a to z důvodů uvedených v bodě 6.2 tohoto článku.

6.2. Důvody pro zrušení objednávky dle čl. 6 odst. 6.1 jsou vrácení zboží kupujícím, vrácení zboží kupujícím bez udání důvodu, skutečnost, že kupující objednal nesprávnou velikost, skutečnost, že se kupujícímu objednané zboží nelíbí a skutečnost, že kupující nemá o zboží další zájem.

6.3. Pokud se Kupující rozhodne pro storno, tj. zrušení objednávky dle čl. 6 odst. 6.1 a 6.2, není oprávněn zvolit jinou variantu storna nebo odstoupení od smlouvy.

6.4. Pokud si Kupující přeje vrátit zboží ve smyslu důvodů uvedených v čl. 6, odst. 6.2, považuje se takové jednání Kupujícího za storno, tj. odstoupení od smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 6.1 a 6.2.

6.5. případě, že Kupující učiní úkon směřující ke zrušení objednávky nebo zrušení objednávky, není oprávněn tento úkon následně měnit ve smyslu článku 8 těchto VOP.

6.6. Při vrácení zboží může Kupující vyplnit elektronický formulář na tomto odkazu https://www.modniveci.cz/faq/vraceni-zbozi-zruseni-smlouvy, který následně elektronicky potvrdí kliknutím na tlačítko "Vrátit zboží a vygenerovat průvodní dopis". Pokud kupující neodešle správně vyplněný elektronický formulář, bere na vědomí, že mu nebudou vráceny peníze za objednávku, dokud elektronický formulář správně nevyplní a neodešle do našeho elektronického systému.

Článek 7. Poučení o odstoupení od smlouvy a odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající je oprávněn kdykoli odstoupit od smlouvy, zejména z důvodu, že nemůže dodat zboží z důvodů na straně třetí osoby.

7.2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží. Do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy je Kupující povinen dodat zboží, od kterého se odstupuje.

7.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud odešlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

7.4. Za odstoupení od smlouvy se nepovažuje situace, kdy kupující nepřevzal předmět koupě.

7.5. PPrávo na odstoupení od smlouvy uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese sídla společnosti uvedené v článku 1 těchto VOP.

7.6. Pokud si kupující přeje uplatnit právo na odstoupení od smlouvy telefonicky, může tak učinit a prodávající se zavazuje považovat takové odstoupení za platné. Současně je však Kupující povinen po telefonickém odstoupení od smlouvy oznámit odstoupení od smlouvy e-mailem na adresu info@modneveci.sk.

7.7. Při odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste v souvislosti s uzavřením smlouvy uhradili. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy spolu se zbožím. Platba za zakoupené zboží vám bude vrácena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu. Náklady na vrácení zboží kupujícím nese kupující.

7.8. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

7.9. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy před dodáním Zboží, Prodávající nevrací Kupujícímu část platby odpovídající škodě vzniklé Kupujícímu v důsledku vrácení Zboží. Současně Prodávající upozorňuje Kupujícího, že při odstoupení od Smlouvy není povinen uhradit Kupujícímu poplatek za vrácení a dodání Zboží.

7.10. Prodávající poskytne Kupujícímu v rámci těchto VOP formulář pro odstoupení od Smlouvy.

Článek 8. Odstoupení od smlouvy o prodeji plavek nebo spodního prádla

8.1 V souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, § 7 odst. 6e, nemůže kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen.

8.2 Bez ohledu na výše uvedené ustanovení 8.1. zákona poskytuje prodávající kupujícímu možnost vrátit zboží do 13 dnů ode dne doručení zboží v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP čl. 6, přičemž prodávající nevrací kupujícímu celou část zaplacené částky, pokud se jedná o zboží: plavky a podprsenky. Pokud kupující toto vrácení zboží s povahou dle 102/2014 Sb. §7 odst. 6e neakceptuje a zboží zašle na naši adresu, není v takovém případě oprávněn zboží vrátit a zboží mu bude zasláno zpět na jeho náklady.

8.3 Ustanovení bodu 8.2 se vztahuje pouze na dámské plavky a podprsenky. Nevztahuje se na kalhotky, tanga, boxerky, erotické prádlo.

8.4 Prodávající si vyhrazuje právo vrácené zboží po pečlivém zvážení nepřijmout. V případě nepřijetí vráceného zboží prodávajícím bude zboží zasláno zpět kupujícímu na dobírku na náklady kupujícího.

8.5 Možná srážka za vrácené zboží dle povahy 102/2014 Sb. §7 odst. 6e Balicí služby a hygienická kontrola 50Kč / kus Chybějící obal (krabice) 60Kč Chybějící věšák 50Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto ceníku bez předchozího upozornění kupujícího, s čímž kupující souhlasí.

8.6 Z důvodu výskytu viru Corona není možné vrátit ochranné pomůcky, jako jsou roušky ochranné masky, respirátory a další ochranné zboží.

Článek 9. Poškozené zboží

9.1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu poškození zboží e-mailem nebo telefonicky bezprostředně po dodání nebo převzetí zboží.

9.2. Pokud Kupující nesplní povinnost dle čl. 9 odst. 9.1, platí fikce, že zboží bylo poškozeno Kupujícím po dodání. V takovém případě Prodávající za dodané zboží neodpovídá. Kupující nemůže odstoupit od takové smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo poškozeno, ani požadovat zrušení smlouvy v souladu s těmito VOP.

Článek 10. Reklamační pořádek

10.1. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu účinných a platných obecně závazných právních předpisů ČR.

10.2. Není-li u zboží uvedeno jinak, je záruka poskytovaná na zboží 2 roky. Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu. Záruka na zboží se nevztahuje, pokud poškození, vada nebo závada výrobku byla způsobena nesprávným zacházením se zbožím, nesprávným používáním zboží, nesprávnou péčí o zboží apod.

10.3. Kupující je oprávněn předem kontaktovat prodávajícího za účelem způsobu vyřízení reklamace.

10.4. Pokud chce Kupující uplatnit reklamaci, je povinen prokázat, že zboží zakoupil u Prodávajícího. Kupující je povinen po dohodě s Prodávajícím zaslat zboží, které má být předmětem reklamace, na adresu Prodávajícího, a to jako doporučenou zásilku spolu s kopií daňového dokladu, který byl Kupujícímu zaslán spolu se zbožím při jeho nákupu.

10.5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne doručení zboží k reklamaci a zároveň je povinen ve stejné lhůtě informovat Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace a zaslání dokladu o vyřízení reklamace.

10.6. Po obdržení reklamace je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky za účelem vyřízení reklamace. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu při vyřizování reklamace veškerou součinnost.

10.7. Prodávající je oprávněn vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:- opravou vadného zboží,- výměnou zboží,- výměnou za jiné zboží dle vlastního výběru (do výše hodnoty reklamovaného zboží)- vrácením peněz.

10.8. Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. Ve všech ostatních ohledech se na odpovědnost prodávajícího za vady zboží vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů.

10.9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. Reklamační formulář ke stažení zde.

Článek 11. Náhrada škody

11.1. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody a kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu v případě, že prodávajícímu vznikne škoda, zejména pokud kupující zadáním nesprávných údajů při vyplňování objednávky způsobí doručení zásilky jiné osobě, nebo na jinou adresu, pokud si kupující nevyzvedne zásilku včas u Slovenské pošty, a.s. nebo u kurýra nebo pokud prodávajícímu vznikne škoda v důsledku nepřevzetí zásilky zboží kupujícím.

11.2. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu prokázanou škodu ve výši, v jaké Prodávajícímu vznikla, včetně poplatků za balné, poštovné, poštovné vynaložené na doručení zboží zpět, úkony právní pomoci, případně poplatek za vymáhání pohledávky.

11.3. Prodávající je oprávněn vymáhat po Kupujícím náhradu škody následujícím způsobem.

11.4. Prodávající nejprve vyzve Kupujícího k úhradě škody nebo dlužné částky, přičemž za takovou výzvu je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za upomínku ve výši 70Kč formou upomínky.

11.5. Pokud Kupující neuhradí Prodávajícímu škodu a poplatek za upomínku, je Prodávající oprávněn postoupit pohledávku třetí osobě nebo je oprávněn pověřit vymáháním pohledávky třetí osobu, která je oprávněna účtovat poplatek za upomínku v maximální výši 120Kč a skutečné náklady na doručení dokumentů.

11.6. Pokud kupující neuhradí škodu nebo dlužnou částku včetně poplatků za upomínky ani po výzvě podle článku 11, bodu 11.5 a bodu 11.6, je prodávající oprávněn pověřit právním zastupováním při vymáhání pohledávky advokátní kancelář. Za právní zastoupení vzniká Prodávajícímu další skutečná škoda spočívající v zaplacených nákladech právního zastoupení, jejíž náhradu bude Prodávající požadovat po Kupujícím v předžalobní výzvě prostřednictvím advokátní kanceláře.

Článek 12. Důležité vyhlášení kupujícího

12.1. Kupující bere na vědomí, že učinění závazné objednávky zboží v internetovém obchodě je projevem vlastní vůle kupujícího, a to vážně a svobodně, a kupující tímto odpovídá za škodu vzniklou v důsledku nevyzvednutí zboží nebo nemožnosti doručení zboží na správnou adresu kupujícího z důvodu nesprávného vyplnění dodací adresy.

12.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody.

Článek 13. Alternativní řešení sporů

13.1. Kupující, tj. spotřebitel, má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající na tuto žádost reagoval negativně nebo na ni nereagoval do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "ADR") podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů (dále jen "zákon o ADR"). 13.2. Návrh na zahájení ADR může spotřebitel podat způsobem stanoveným podle § 12 zákona o ADR, možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Návrh se podává subjektu alternativního řešení sporů podle § 3 zákona o ADR, a to prostřednictvím:- formuláře, jehož vzor je přílohou č. 1 zákona,- určené platformy, která je dostupná na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Zoznam subjekty alternativního řešení sporů lze nalézt také na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky. Pokud je k alternativnímu řešení sporů příslušných více subjektů, má spotřebitel právo si vybrat, kterému z nich návrh předloží. Subjekt alternativního řešení sporů může spotřebiteli účtovat poplatek za zahájení alternativního řešení sporu ve výši maximálně 120Kč včetně DPH.

13.2. ADR lze řešit pouze spory mezi spotřebitelem a prodávajícím vzniklé ze spotřebitelské smlouvy nebo v souvislosti s ní, s výjimkou sporů podle § 1 odst. 4 zákona o ADR a sporů, jejichž vyčíslitelná hodnota nepřesahuje částku 490Kč.

Článek 14. Ochrana osobních údajů

Více ZDE

Článek 15. Závěrečná ustanovení

15.1. Otázky neupravené těmito VOP se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice.

15.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 02.05.2023.

Ve Veľkém Lipníku, dne 02.05.2023

Jana Džunková, jednatelka společnosti

ModneVeci s.r.o.

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte a zašlete tento formulář jenom v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Komu: ModneVeci s.r.o., 065 33 Veľký Lipník 362, IČO: 47 826 452

e-mail: info@modneveci.sk

tel.: +421 917 917 801

Tímto oznamuji/oznamujeme, že odstupuji /*odstupujeme od smlouvy na toto zboží/od smlouvy poskytnutí této služby:......................................................................................

Datum objednání/*datum přijetí zboží...............................................................................

Jméno a přijmení spotřebitele/*spotřebitelů........................................................................

Adresa spotřebitele/*spotřebitelů.......................................................................................

Podpis spotřebitele/*spotřebitelů (pokud se tento formulář vydává v listinné podobě)................

Datum.....................................

*Nehodící se proškrtněte.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany osobních údajů

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat